Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print