Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022
image_print