Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) ενσύρματων και τριών (3) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022
image_print