1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια έντυπου υλικού για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ