Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022
image_print