Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023
image_print