Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ