1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυστήρα πετρελαίου

Κατεβάστε την Πρόσκληση με το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Κατεβάστε το Υπηρεσιακό Σημείωμα