Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια κλιματιστικών μετά των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Μικροχωρίου.

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023
image_print