Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μετά των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης στο κτιριακό συγκρότημα του αμαξοστασίου Δήμου Δράμας.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
image_print