Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών συσκευών μετά των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης για τις ανάγκες του δημοτικού καταφυγίου ζώων (κυνοκομείου).

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023
image_print