Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσσωρευτών και προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Η/Ζ.

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023
image_print