1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Κατεβάστε την Πρόσκληση με το Έντυπο οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Υπηρεσιακό Σημείωμα

Κατεβάστε την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής