1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στον Δήμο Δράμας »

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ