Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έτος 2023

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023
image_print