Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
image_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πατήστε  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔ.ΤΑΡΤΑΝ για την Πρόσκληση