Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες συντήρησης και επισκευής υδρορροών.

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
image_print
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες συντήρησης και επισκευής υδρορροών.