Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Προμήθεια σαρωτών εγγράφων (Scanners)» και «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print