1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Προμήθεια σαρωτών εγγράφων (Scanners)» και «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΑΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ