Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας-Τμήμα 1»

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023
image_print