1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας-Τμήμα 1»

Κατεβάστε την Πρόσκληση με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Υπηρεσιακό Σημείωμα

Κατεβάστε τη Μελέτη