Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ειδών πακέτων λογισμικών – software για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας

Κατεβάστε την Πρόσκληση με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Υπηρεσιακό Σημείωμα

Κατεβάστε την Μελέτη