Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Τοπικές Εκλογές 2019

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019
image_print

Ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών, καθώς και των Περιφερειακών, Δημοτικών και Τοπικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και τυχόν επαναληπτικών αυτών την 2α Ιουνίου, η Υπηρεσία μας θα χρειαστεί προς εξυπηρέτηση των αναγκών πληροφόρησης του εκλογικού σώματος, προμήθεια υλικών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ — Τμήμα Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ — Τμήμα Β

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ — Τμήμα Γ