Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018
image_print

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εδώ