Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣΤΟ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ”

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018
image_print

Για την καλύτερη φύλαξη του Α΄ Nεκροταφείου Δράμας, στο οποίο κατά καιρούς έχουν σημειωθεί συμβάντα κλοπής και δολιοφθορών τόσο στα μνημεία τάφων όσο και στους χώρους διοίκησης (γραφείο εργατών κοιμητηρίου, αποθήκη κλπ) εγκαταστάθηκε ασύρματο σύστημα συναγερμού. Επακόλουθο της παραπάνω προμήθειας είναι κάθε χρόνο να απαιτείται η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του ανωτέρω εγκατεστημένου συστήματος συναγερμού (24ωρη λήψη σημάτων, ενημέρωση ειδοποίηση του Δήμου).

Το κόστος της δαπάνης της παρεχόμενης υπηρεσίας εκτιμάται σε 360,00 ευρώ ετησίως, πλέον του ΦΠΑ 24%, δηλαδή 446,40 ευρώ συνολικά. Θα βαρύνει πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2018, με Κ.Α 45.6278.01 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ