Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009
image_print

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

Σας καλούμε την 27η Οκτωβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 να συμμετάσχετε στην δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)