Πρόσκληση της 1ης/22-01-2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δήμου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ