Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019
image_print
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Ο Δήμαρχος Δράμας, έχοντας υπ’όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του Ν. 3202/03, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α΄), όπως αυτό ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/18 και του Ν. 4604/19 και ισχύουν.
  5. Το περιεχόμενο της Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 12 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).

 

Καλεί

 

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους σε κοινή σύσκεψη την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη πρώτη αυτή σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία νομίμως εκπροσωπούν και συνεπώς δεσμεύουν.

 

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής του Δήμου Δράμας, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. Στη σύσκεψη θα γίνει καταγραφή όλων των διαπιστευμένων εκπροσώπων που θα παραστούν, των φορέων που αυτοί εκπροσωπούν και θα τηρηθούν αναλυτικά ηχητικά πρακτικά.

 

Ο Δήμαρχος Δράμας

Χριστόδουλος Μαμσάκος