Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ