Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2023-2024 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
image_print