Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1
1/2014 Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 9754/29-03-2002 από 04/06/2002 (42/2002) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο», κ.Καζάκη Σοφίας του Βασιλείου, λόγω διακοπής της δραστηριότητας.
2/2014 Οριστική αφαίρεση της υπ’ αριθμ. 65488/05-11-2012 από 06/12/2012 (132/2012) άδειαςίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), «CAVE»ιδιοκτησίας του Αβραμίδη Ιωσήφ , Εθν. Αμύνης 103
3/2014 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 23/22-09-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοιν. Δράμας στο μέρος που χορήγησε προέγκριση στην «Σ. Ιωαννίδης – Α. Σαββίδης Ο.Ε.» για την ίδρυση καταστήματος «επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο – πρατήριο άρτου)» στη Δ.Κ. Δράμας, Ανδριανουπόλεως 18.
4/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος της υπ’αριθμ. 75761/16-12-2013 από 24/12/2013 (144/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς κατά κύριο λόγο γεύματος» ιδιοκτησίας της «Π. Ορφανίδης & Σία Ε.Ε.» στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ηπείρου 14, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές.
5/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος με υπ’αριθμ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας Χατζημιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας ,Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές.
6/2014 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013
7/2014 Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 16635/14-05-2003 από 20/05/2003(90/2003) άδεια ίδρυσηςκαι λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» ιδιοκτησίας Συργιώτου Μυρσίνης λόγω διακοπής δραστηριότητας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο2
8/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» ιδιοκτησίας του κ.Σουβουκλίδη Δημητρίου του Ευστρατίου, που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αμύνης 63 (εντός του κτιρίου του πρώην παγοποιείου, στον 1ο όροφο), λόγω διακοπής δραστηριότητας.
9/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 72,39441 στρ. στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στην εταιρεία «Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
10/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «κυλικείο» ιδιοκτησίας της κ. Κυριακίδου Μαρίας του Στεργίου, που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Κ.Τ.Ε.Ο., στο Μυλοπόταμο Δράμας, διότι δεν ασκεί πλέον την δραστηριότητα.
11/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «αναψυκτήριο» (FAIR PLAY) ιδιοκτησίας της «Ι.Δερμετζής Ε.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Νέα Σεβάστεια στο 4ο χλμ της Εθν.Οδού Δράμας-Θες/νίκης επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
12/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο» (NO NAME) ιδιοκτησίας της κ. Λαζόγλου Φωτεινής του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Μακεδονίας 26 επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
13/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» ιδιοκτησίας της κ. Κωνσταντινίδου Όλγας του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Μακεδονίας 3, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
14/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο-οβελιστήριο» (ΤΟ ΓΕΥΜΑ) ιδιοκτησίας του κ. Γεωργάρη Ιωάννη του Δημητρίου, που λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Καππαδοκίας 50, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
15/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο» (IN-SPOT) ιδιοκτησίας της Ποταμοπούλου Ειρήνης του Ματθαίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα Μακεδονίας και Εφ.Αξιωματικών, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
16/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο» (CAFÉ PRIVE) ιδιοκτησίας του κ. Λαζαρίδη Κων/νου του Νεόφυτου, στη Δράμα 28ης Οκτωβρίου και Άρεως 24, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
17/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» (ΚΑΤΩΙ) ιδιοκτησίας της κ. Γατίδου ‘Άννας του Δημητρίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Αμύντα 4, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
18/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «επιχ.προσφοράς οιν/δών ποτών-αναψυχής» (CRÈME DE LA CRÈME) ιδιοκτησίας της κ.Μπάδου Ιωάννας Γ.Παπανδρέου και Βεργίνας 1-13, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικήςαπό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
19/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο-ψητοπωλείο» (ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ) ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κων/νου του Σπύρου, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
20/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «κυλικείο» ιδιοκτησίας του κ. Δαυίδη Θεόδωρο του Σταύρου, το οποίο λειτουργεί στο Τ.Κ Μαυροβάτου, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
21/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» (CARANO) ιδιοκτησίας του κ. Ντινάκη Κων/νου του Πέτρου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Γ.Ζερβού 6, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
22/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» (FASHION CAFÉ) ιδιοκτησίας της κ. Τσεντεμεϊδου Ελισάβετ του Ιωάννη, στη Δράμα Σμύρνης 30, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
23/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπν.ποτών» (HONEY BAR) ιδιοκτησίας της «Γ.Σαλτίδης και ΣΙΑ Ε.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα Βενιζέλου 47, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
24/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ψητοπωλείο» (ΑΓΡΟΤΙΚΟ) ιδιοκτησίας της «Γ.Κωνσταντινίδης-Κ.Νυκτάρης Ο.Ε», στη Τ.Κ Καλλιφύτου, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
25/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο» ιδιοκτησίας της κ. Βιρτσλίν Ελίσαμπετ του Σίγκφριντ, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Β’ Πάροδος Βίτσι, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
26/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» (ΣΤΟΑ) ιδιοκτησίας της «Μ.Βλαχόπουλος-Π.Γκλαβόπουλος-Ν.Καραμανώλης- Ε.Κορδογιάννης Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 44,επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
27/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια-αναψυκτήριο» (GIELO) ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεόδωρου του Βασιλείου, το οποίο λειτουργεί στη Τ.Κ Μικροχωρίου, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
28/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «επιχείρηση αναψυχής» (QUAGLINOS) ιδιοκτησίας της «Αγ.Στυλίδης και ΣΙΑ Ε.Ε», στη Δράμα Π.Κάβδα 3,επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
29/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο-οβελιστήριο» ιδιοκτησίας του κ. Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στο Τ.Κ Μυλοποτάμου, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
30/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» (ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΓΕΥΣΕΩΝ) ιδιοκτησίας της κ. Ζαμανοπούλου Χρυσούλας του Θρασύβουλου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 37, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
31/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο» (MONOPOLIS) ιδιοκτησίας του κ. Καραγκιόζη Κων/νου του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Π.Διονυσίου 13, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
32/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο-οβελιστήριο» (TOULOUBAR) ιδιοκτησίας της «Γαλέντζογλου-Κυμτσάρης Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Αγ.Σοφίας 1, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
33/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «οβελιστήριο» ιδιοκτησίας της «Ανέστης Τοπαλίδης και ΣΙΑ Ε.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Π.Διονυσίου 3, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
34/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο-εστιατόριο» (ΠΕΙΡΑΤΕΣ) ιδιοκτησίας του κ. Τσελεμπώνη Σωτηρίου του Νικολάου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Αμύντα 28-30, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
35/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «οβελιστήριο» (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ) ιδιοκτησίας της κ. Χατζηιωαννίδου Ελισάβετ του Χαράλαμπου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Χρυσοβέργη 1, επειδή ως σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
36/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «επιχ.μαζικής εστίασης» (ΤΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ) ιδιοκτησίας του κ. Χατζόπουλου Θωμά του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Βάρναλη 1, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
37/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» (VIA NOTTE) ιδιοκτησίας της «Αν.Λαλασίδης και ΣΙΑ Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Εθν.Αμύνης 55 και Π.Κάβδα, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
38/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφέ-οβελιστήριο» (BERLIN) ιδιοκτησίας της «Στυλιανός Πάππος και ΣΙΑ Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Ηπείρου 16, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
39/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Ψητοπωλείου» (ΡΕΜΑ) ιδιοκτησίας του κ. Χατζηανδρέου Αθανασίου του Ευριπίδη, το οποίο λειτουργεί στο αριθμ.1061 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος στο Δ.Δ. Καλίφύτου, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
40/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Οβελιστηρίου» ιδιοκτησίας του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου του Ανδρέα, το οποίο λειτουργεί στο αριθμ.1313 αγροτεμάχιο Δράμα (περιοχή Αμπελόκηποι), επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
41/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ» ιδιοκτησίας του κ. Σιαμίδη Γεωργίου του Ιωάννη, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού 19ης Μαΐου 3, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
42/2013 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου» ιδιοκτησίας του κ. Παπαθεοδώρου Επαμεινώνδα του Ιωάννη, το οποίο λειτουργεί στο αριθμ.378 αγροτεμάχιο Δράμα (Τέρμα Ζακύνθου), επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
43/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου» ιδιοκτησίας της κ. «Χατζηϊωάννου Δημήτριος και ΣΙΑ .Ε.Ε.» το οποίο λειτουργεί στη Δράμα στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
44/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Ψητοπωλείου» (AMADEUS) ιδιοκτησίας του κ. Πετροπούλου Βασιλείου του Άνθιμου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Τέρμα Χρυσοβέργη, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
45/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 23,09377 στρ. στην περιοχή «Δρυοδάσος» της Δ.Κ. Λιβαδερού στην εταιρεία «NORDIA A.E.».
46/2014 Σχέδιο Τροποποίησης της υπ’αρίθμ. 62/2008 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική με τη λειτουργία μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
47/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο» ιδιοκτησίας της κ. Τόκου Όλγα του Θεοδώρου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ηπείρου 22Α, λόγω διακοπή της δραστηριότητας
48/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,30186 στρ.στην περιοχή της Κ.Τ. Μοναστηρακίου στην εταιρεία «ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ ΑΒΕΕ».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
49/2014 κενή απόφαση
50/2014 κενη απόφαση
51/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος με υπ’αριθμ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ. Χατζημιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές.
52/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος της υπ’αριθμ. 75761/16-12-2013 από 24/12/2013 (144/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς κατά κύριο λόγο γεύματος» ιδιοκτησίας της «Π. Ορφανίδης & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ηπείρου 14, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές.
53/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο – ψητοπωλείο» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Σούτσου 10, ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κωνσταντίνου του Σπύρου
54/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που χορηγήθηκε στον κ. Παϊραμίδη Επαμεινώνδα του Χαραλάμπους για το κατάστημα «επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια)» στην Τ.Κ. Μικροχωρίου.
55/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεοδώρου του Βασιλείου, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μικροχωρίου ,λόγω διακοπής δραστηριότητας και μη λειτουργίας του καταστήματος του.
56/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «καφετέρια – αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας του κ. Αθανασιάδη Θεοδώρου του Βασιλείου, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μικροχωρίου, λόγω διακοπής της δραστηριότητας.
57/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» ιδιοκτησίας του κ. Καραγκιόζη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 813 της Δ.Κ. Δράμας και επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου 13, λόγω διακοπής δραστηριότητας.
58/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 41,91195 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
59/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 49,92604 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
60/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,2825 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
61/2014 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,998 στρ. στη θέση «Ράχη», στην περιοχή της Δ.Κ. Ξηροποτάμου στον αιτούντα κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
62/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για ένα (01) έτος, για το κατάστημα «Καφενείο – Μπαρ» ιδιοκτησίας της κ. Βεντουλίδου Δέσποινας του Αναστασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μικροχωρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4
63/2014 Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και καθορισμός ειδικών χώρων για την προβολή μηνυμάτων από τα πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές φοιτητικές συνεταιριστικές ομάδες οργανώσεις κ.λ.π.
64/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος της υπ’αριθμ. 75761/16-12-2013 από 24/12/2013 (144/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς κατά κύριο λόγο γεύματος» ιδιοκτησίας της «Π. Ορφανίδης & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Ηπείρου 14, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευες
65/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» ιδιοκτησίας της κ. Κωνσταντίνου Όλγας του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Μακεδονίας 3, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
66/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο-ψητοπωλείο» (ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ) ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κων/νου του Σπύρου, επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
67/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Οβελιστηρίου» ιδιοκτησίας του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου του Ανδρέα, το οποίο λειτουργεί στο αριθμ.1313 αγροτεμάχιο Δράμα (περιοχή Αμπελόκηποι), επειδή μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναφερόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
68/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφενείο-οβελιστήριο» (TOULOUBAR) ιδιοκτησίας της «Γαλέντζογλου-Κυμτσάρης Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Αγ.Σοφίας 1, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
69/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφετέρια» (VIA NOTTE) ιδιοκτησίας της «Αν.Λαλασίδης και ΣΙΑ Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Εθν.Αμύνης 55 και Π.Κάβδα, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
70/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «καφέ-οβελιστήριο» (BERLIN) ιδιοκτησίας της «Στυλιανός Πάππος και ΣΙΑ Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί της οδού Ηπείρου 16, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας
71/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 στην «Αλατζάς Χρήστος & Υιοί Ο.Ε.» για το κατάστημα «Ψητοπωλείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου για αόριστο διάστημα
72/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 21 της Τ.Κ. Μικροχωρίου του Δήμου Δράμας ιδιοκτησίας Παϊραμίδη Επαμεινώνδα του Χαραλάμπους
73/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για ένα (01) έτος, στον Παπαδόπουλο Σταύρο του Λαζάρου, για το κατάστημά του «Καφετερία» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλλιφύτου
74/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για ένα (01) έτος στον Δαυϊδη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, για το κατάστημά του «κυλικείο» που βρίσκεται στη Τ.Κ. Μαυροβάτου
75/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Κατσαρό Δημήτριο του Στέφανου , για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Αποθήκευση –Διανομείς και Μεταφορείς» (Αποθήκη τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου) το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Τ.Κ Μικροχωρίου (2ο χλμ Δράμας – Μικροχωρίου).
76/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας Χατζηπαυλίδου Άννας του Γεωργίου λόγω διακοπής δραστηριότητας.
77/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος με υπ’αριθμ. 50717/27-08-2013 από 05/09/2013 (094/2013) κατάστημα Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ. Χατζημιχαήλ Παντελίτσας του Αναστασίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 33, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων για αυθαίρετες κατασκευές
78/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο – ψητοπωλείο» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Σούτσου 10, ιδιοκτησίας του κ. Μυτιληνάκη Κωνσταντίνου του Σπύρου διότι διαπιστώθηκε ότι υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις για αυθαίρετες κατασκευές στο εν λόγω κατάστημα
79/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» ιδιοκτησίας Πατσίδου Ευφροσύνη του Στέλιου λόγω διακοπής δραστηριότητας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5
80/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. “Στεγασμένο Κέντρο διασκέδασης με Συγκρότηση Οβελιστηρίου” που βρίσκεται στην Δ.Κ. Δράμας 1313 αγροτεμάχιο (περιοχή Αμπελόκηποι) ιδιοκτησίας κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου του Ανδρέα
81/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “αναψυκτήριο – υπαίθριος παιδότοπος” που βρίσκεται στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας – Θες/κης τ.κ. 66100 Δράμα ιδιοκτησίας Δερμεντζή Ιωάννη του Γωργίου εκπρόσωπο της “Ι. Δερμεντζής Ε.Ε.” ως προς το μέρος του παιδότοπου.
82/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης παιδότοπου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 316 στη Δράμα επί της οδού Προύσης 17 ιδιοκτησίας της κ. Στρατέλλου Σταυρούλας
83/2014 Ανάκληση άδειας και ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών >> που βρίσκεται επί της 19ης Μαΐου 7-9 ιδιοκτησίας της κ. Dervishi Kristina του Kalem
84/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 02:00 για ένα (01) έτος, στην Μπουνταγκίδου Ανέτα του Ηρακλή, για το κατάστημά του «Καφενείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6
85/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής (καφενείο) – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 18 της Τ.Κ. Μακρυπλαΐου του Δήμου Δράμας ιδιοκτησίας της PrelaKristinas του Viktor
86/2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 630/2011 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας
87/2014 Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς άδεια εντός του πάρκου των Κομνηνών στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Ευξ. Πόντου, χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο αδεία ίδρυσης και λειτουργίας
88/2014 Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούμενη βεβαίωση του αναγνωρισμένου φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισμών, ιδιοκτησίας του Γεωργιάδη Δημήτριου του Ευσταθίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 816 της Δ.Κ. Δράμας επι της οδού Αναστασίου Μακρή 1 με την επωνυμία “KIDS CLUB”
89/2014 Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούμενη βεβαίωση του αναγνωρισμένου φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισμών, ιδιοκτησίας της Δαφνάκη Γιάννας – Μαρτίνας – Μαρίας του Ιωάννη, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 471 της Δ.Κ. Δράμας επι της οδού Εθνικής Αμύνης 63 με την επωνυμία “ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ”
90/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για την διάρκεια εως 31/12/2014, στον Ιωαννίδη Ιωάννη του Μιχαήλ, για το κατάστημά του «Καφετέρια» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβάτου Δράμας
91/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «οβελιστήριο» ιδιοκτησίας της κ. Τασούδη Παναγιώτας του Χριστοδούλου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί των οδών Διάκου & Σμύρνης 32, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
92/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «οβελιστήριο» ιδιοκτησίας του κ. Μαχαιρίδη Γρηγορίου του Θεοδώρου, το οποίο λειτουργεί στη Δράμα επί των οδών Κορυτσάς & Αν. Μακρή 42, επειδή μέχρι σήμερα η εν λόγω αναφερόμενη δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας έγγραφο άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
93/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. “Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής” που βρίσκεται στην Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Εθν. Αμύνης 49 ιδιοκτησίας του κ. Παπαδημητρίου Ευάγγελου του Εμμανουήλ
94/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου έως τις 31/12/2014 καθημερινά μέχρι την 03:00, στον Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου, για το κατάστημά του «Καφενείο – οβελιστήριο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου
95/2014 Γνωμοδότηση για τη μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 94,293 στρ. στη θέση “Αετοφωλιές” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.”
96/2014 Γνωμοδότηση για τη μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 99,757 στρ. στη θέση “Καρυδιά” της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία “DOLCISSIMO & ΣΙΑ Ο.Ε.”
97/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. “Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής” ( ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33 Δ.Κ. Δράμας επί των οδών Βενιζέλου & Κουντουριώτου ιδιοκτησίας του κ. Παπά Αναστάσιου του Νικολάου
98/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. “Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος” που βρίσκεται στο Ο.Τ. 312 Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Κάσσου 21 ιδιοκτησίας της κ. Σεμίζη Παναγιώτας του Δημητρίου.
99/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. “παντοπολείο” που βρίσκεται στον Καλό Αγρό της Δ.Κ. Δράμας ιδιοκτησίας της κ. Τσιαμάκη Φωτεινής του Ιωάννη
7/22-09-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 7/22-09-2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
100/2014 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
101/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κογκαλίδου Παρθένας
102/2014 Σχέδιο καθορισμού χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και καθο-ρισμός ειδικών χώρων για την προβολή μηνυμάτων από τα πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές φοιτητικές συνεταιριστικές ομάδες, οργανώσεις κλπ.
103/2014 Επιβολή προβλεπόμενου προστίμου και σφράγιση παιδότοπου
104/2014 Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος – Γεωργιάδη Δημητρίου
105/2014 Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων – Μαχαιρίδη Γρηγορίου
106/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αναγνώστου Αθανασίου
107/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ισαακίδου Φωτεινής
108/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων – Τασούδη Παναγιώτας
109/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος – Παπά Αναστασίου
110/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος – Σταφανίδη Αναστασίου
111/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Θεοδωρίδη Δημητρίου
112/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος – Σεμερτζίδου Βαλεντίνας
113/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κυριλλίδου Ελπίδας
114/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Γεωργιάδου Βασιλικής
115/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Δημάκη Αλεξάνδρου
116/2014 Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μουτίδη Δημητρίου
117/2014 Γνωμοδότηση για τη 10ετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 79,466 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Καρυδιές», της περιοχής Βαθυλάκου, της Τ.Κ. Μοναστηρακίου από τον Σ.Π.Ε. «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».
118/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99,591 στρ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
119/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 96,009 στρ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
120/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 90,28514 στρ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
121/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99,964 στρ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.».
122/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 97,062 στρ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
123/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 49,848 στρ. στη θέση «Κρυψώνες» της Τ.Κ. Μοναστηρακίου από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
124/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99,205 στρ. στη θέση «Κρυψώνες» της Τ.Κ. Μοναστηρακίου από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
8/05-10-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 8/5-10-2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
125/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ετόγλου Ιωάννης
126/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Λατσίσταλης Νικόλαος
127/2014 Αναστολή λειτουργίας καταστήματος Λατσίσταλης Νικόλαος
128/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Σνακ-Μπαρ» – Λατσίσταλης Νικόλαος
9/11-11-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 9/11-11-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
129/2014 Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και την Πλ. Ελευθερίας
130/2014 Κατάργηση θέσης περιπτέρου
131/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Κελεμένη Κωνσταντίνου
10/28-11-2014 Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 10/28-11-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
132/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Ετόγλου Ιωάννη.
133/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Όσσας Στυλιανής.
134/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Χατζηαθανασίου Αλέξανδρου.
135/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Αποστολίδη Λουκά.
136/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Χρυσαφίδου Αλεξάνδρας.
137/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,186 στρ, που βρίσκεται στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
138/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 53,337 στρ, που βρίσκεται στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
139/2014 Γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,115 στρ, που βρίσκεται στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
140/2014 Γνωμοδότηση για τη 15ετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,470 στρ., που βρίσκεται στη θέση «Bιτρινίτσα» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.»
11/18-12-2014 Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 11ης/18-12-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
141/2014 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ-ροντος – Ομηρίδη Γεωργίου-Ραφαήλ.
142/2014 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Χατζημιχαήλ Παντελίτσας.
143/2014 Ανάκληση άδειας προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Βικελίδη Παναγιώτη.
144/2014 Γνωμοδότηση για τη 15ετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 96,470 στρ., που βρίσκεται στη θέση «Bιτρινίτσα» της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.»
12/23-12-2014 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 12/23-12-2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
145/2014 Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρησης αναψυχής – επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» – Κελεκτσόγλου Στέφανου