Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 01-12.01.2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 02-12.01.2015
Πίνακας Θέματος Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01-12.01.2015
Πίνακας Θεμάτων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 02-12.01.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 03-02.02.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 04-04.02.2015
Πίνακας Θέματος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 03-02.02.2015
Πίνακας Θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 04-04.02.2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05-16.02.2015
Πίνακας Θέματος Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 05-16.02.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 06-25.02.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 07-06.03.2015
Πίνακας Θέματων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 06-25.02.2015
Πίνακας Θέματων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 07-06.03.2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 08-18.03.2015
Πίνακας Θεμάτων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 8-18.03.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-26.03.2015
Πίνακας Θέματων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09-26.03.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10-30.03.2015
Πίνακας Θέματων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10-30.03.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11-22.04.2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12-29.04.2015
Πίνακας Θέματων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 11-22.04.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12-29.04.2015 – 15.05.2015 (αναβληθείσα)
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 13- 15.05.2015
Δελτίο Τύπου
Πίνακας Θέματος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12-15.05.2015
Πίνακας Θεμάτων 13ης /15-05-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-22.05.2015
Πίνακας Θεμάτων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14-22.05.2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-28.05.2015
Πίνακας Θέματος Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-28.05.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16-17.06.2015
Πίνακας Θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16-17.06.2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17-29.06.2015
Πίνακας Κατεπειγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17-30.06.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 18-17.07.2015
Πίνακας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18-22.07.2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19-17.08.2015
Πίνακας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/17-08-2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20/27-08-2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21/02-09-2015
Πίνακας Κατεπείγουσας Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20/02-09-2015
Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21/02-09-2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22/09-09-2015
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23/28-09-2015
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/28-09-2015
Πίνακας Ανάρτησης Απόφασης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23/28-09-2015
Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/28-09-2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 25/07-10-2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26/23-10-2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27/30-10-2015
Πίνακας Θέματων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26-23.10.2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28/30-10-2015
Πίνακας θέματος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27/30-10-2015
Πίνακας θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28/30-10-2015
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/13-11-2015
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30/13-11-2015
Πίνακας θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30/13-11-2015
Πίνακας θέματος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/13-11-2015
Πρόσκληση Ειδικής Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 31/25-11-2015
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 32/25-11-2015
Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 32/25-11-2015
Πίνακας Θέματος Ειδικής Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 31/25-11-2015
Πίνακας θεμάτων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 32/25-11-2015
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 33/07-12-2015
Πίνακας θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 33/07-12-2015
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 34/28-12-2015