Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016
image_print