Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019
image_print

Διαβάστε την ανακοίνωση