Γραφείο Τύπου

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την προκήρυξη των Μουσικών

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την προκήρυξη των ωρομισθίων