1

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας

Φωτογραφία πληκτρολογίου και εύρεσης εργασίας

Διαβάστε την Ανακοίνωση