Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print
Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας

Διαβάστε την Ανακοίνωση