Γραφείο Τύπου

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Σχολικών Βαθμίδων, Δομών & Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Δράμας, λόγω έκτακτης επιδείνωσης καιρικών φαινομένων λόγω χιονόπτωσης και παγετού

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.

2.Το άρθρο 75 παρ. Ι περ. στ,  υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010

  1. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  2. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε λόγω των έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων λόγω χιονόπτωσης και παγετού

Αποφασίζει

 Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Βαθμίδων, Δομών, & Κοινόχρηστων Πάρκων, στον Δήμο Δράμας, ως εξής:

(1) Την λήξη των μαθημάτων της Σχολικής Βαθμίδας της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, και μόνον για την 9η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη την ώρα 13:15.

(2) Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας  όλων των Ολοήμερων Σχολικών Βαθμίδων της Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Δράμας και μόνον για την 9η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

(3) Την προσωρινή  αναστολή λειτουργίας των Εσπερινών Σχολικών Βαθμίδων στον Δήμο Δράμας και μόνον για την 9η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

(4)Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των γηπέδων /αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας και μόνον για την 9η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

(5)Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας- Δημοτικού Ωδείο Δράμας  και μόνον για την 9η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

(6) Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δράμας, των ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας, και μόνον για την 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

(7) Την προσωρινή αναστολή λειτουργία της Δομής ΚΔΑΠ –ΜΕΑ  «Το Χαμόγελό μας» του Δήμου Δράμας, και μόνον για την 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

(8) Την αναστολή λειτουργίας όλων των Δημοτικών Παιδικών Χαρών και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Δράμας, και μόνον για τις ημέρες 9 & 10 Ιανουαρίου 2019.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της και δύναται να τροποποιηθεί εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο.

 

Ο Δήμαρχος Δράμας

 

 

Χριστόδουλος  Μαμσάκος