Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Δράμας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου , η αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων καθημερινότητας του Δημότη και εν γένει ζητημάτων του Δήμου Δράμας καθώς και η καλύτερη επικοινωνία και διάδραση με τις Δημοτικές Υπηρεσίες αποτελεί διαρκές ζητούμενο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Δράμας, υπέγραψε εχθές 21.07.2020 συμφωνητικό με τη εταιρεία «NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για την εξασφάλιση συνδρομής σε ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας καταγραφής & παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διάχυση της σε όλες τις πτυχές της ζωής μας σε συνδυασμό με την ευρεία διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών (smartphones/tablets) και της διαρκούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, αποτελούν όχι μόνο τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας αλλά και δυνητικά μέσα εντοπισμού, αναφοράς και επίλυσης δεκάδων ζητημάτων που συμβαίνουν καθημερινά στις πόλεις.

Συγκεκριμένα το εν λόγω διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα στους Δημότες να αναφέρουν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων αλλά και του διαδικτύου προβλήματα και ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους και ταυτόχρονα στις υπηρεσίες του Δήμου ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης, δρομολόγησης και ενημέρωσης των Δημοτών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. Ακόμη το διαδικτυακό σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του Δημότη για σημαντικά νέα, ανακοινώσεις αλλά και τη καταγραφή της άποψης του για σημαντικά Δημοτικά θέματα, διαδικασίες που  αποτελούν καίρια σημεία μιας σύγχρονης συμμετοχικής και ανοιχτής διακυβέρνησης.