Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

“Προμήθεια εξοπλισμού για εξωτερικές/περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την υλοποίηση του παραδοτέου D 4.1.2. του έργου «Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos area» – «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου» και ακρωνύμιο «CB Water Geopark»”

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021
image_print