Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
image_print

Αρμοδιότητες

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

  1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
  2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
  3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
  4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
Προϊστάμενος/η
ΒΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ   2521350603 mvoug@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 2521350689 apapa@dimosdramas.gr