Τμ. Διοικητικής Μέριμνας
image_print

Αρμοδιότητες

  1. Μεριμνά για τη φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Δήμου.
  2. Μεριμνά για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
  3. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
  4. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
  5. Εκδίδει βεβαιώσεις κατοικίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 279 του Δ.Κ.Κ.
  6. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
  7. Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς το Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
  8. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
  9. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Στη δικαιοδοσία του Τμήματος υπάγονται οι κλητήρες του Δήμου, οι φύλακες και όσοι από τους υπαλλήλους εντάσσονται σ’ αυτό με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής τους.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Προϊστάμενος/η 2521350623 xadam@dimosdramas.gr
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521350720 gstav@dimosdramas.gr
ΤΣΙΠΙΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ   2521350631 rtsip@dimosdramas.gr
ΜΙΖΑΜΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ    
ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ protokollo@dimosdramas.gr 2521350617 mtsag@dimosdramas.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   2521350720
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ   2521350721
ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ   2521350720
ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   2521350625 lsiam@dimosdramas.gr
ΧΑΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ protokollo@dimosdramas.gr 2521350680 axase@dimosdramas.gr