Γραφείο Τύπου

Σύνταξη Mητρώου Αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2016

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017
image_print
Σύνταξη Mητρώου Αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2016

Θέμα: Σύνταξη Mητρώου Αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2016.

Ο Δήμαρχος Δράμας κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  -20- του Ν. 2119/1993 «Κύρωση κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων» ότι μέχρι τις -09- Ιουνίου 2017, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών, που γεννήθηκαν το έτος -2016- που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, αν υπάρχει λόγος, για το περιεχόμενό του μέχρι -14-Ιουνίου 2017- στο Δήμο Δράμας  στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111.

 

Με εντολή Δημάρχου

H Προϊσταμένη

Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης

Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

 

Αθανασία Δερέμπεη