Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2023 ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023
image_print

Ύστερα από τη συνεδρίαση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής θέσης από υποψήφια, η τελική δεξαμενή των επιτυχόντων μερικής απασχόλησης διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 28 ΑΤΟΜΑ

Επίσης η δεξαμενή πλήρους  απασχόλησης μένει αμετάβλητη και οριστικοποιείται:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ 60 ΑΤΟΜΑ