Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας.

   Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των γονέων και ενόψει της έναρξης των εγγραφών στον Βρεφικό και στους  Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου  Δήμου Δράμας, αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2023-2024 θα δέχονται όλοι οι Δημοτικοί Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δράμας, από 10 Μαϊου έως 31 Μαϊου 2023 .

  Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται σε φυσική μορφή από τις προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

 

 Το έντυπο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα μπορούν οι γονείς να τα παραλαμβάνουν από τους παιδικούς σταθμούς. Επίσης θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. με διεύθυνση www.npddramas.gr

 

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

      Τα εγγραφόμενα παιδιά στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς κατά κύριο λόγο προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους ( όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.) . Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και καθιερώνει τη μοριοδότησή τους.

Ειδικότερα στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2023, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Απαγορεύεται απολύτως η εγγραφή παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στους Π.Σ , εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες δύναται να παρέχεται και από ειδικό βοηθό- συνοδό που διαθέτει η οικογένεια.

Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος:

 

 1. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 π.μ.  έως 13:00μ.μ. στους παρακάτω Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας:

 

Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ: ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΠΑΔΩΝ 28 – ΤΗΛ. 2521022036

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ. ΔΟΥΚΙΔΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ

psadramas@gmail.com

 

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΒΕΡΓΙΝΑΣ 135 – ΤΗΛ. 2521027277

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ps2dramas@gmail.com

 

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ & ΟΔΥΣΣΕΩΣ 4 – ΤΗΛ. 2521031746

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

psc3dramas@gmail.com

 

Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΤΗΛ. 2521032211

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΓΚΙΖΓΚΙΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ps4dramas@gmail.com

 

Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΡΕΑΣ 1 -ΤΗΛ. 2521034693

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ps5dramas@gmail.com

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ – ΤΗΛ. 2521096346

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΖΩΗ

pskalosagros@gmail.com

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΛ. 2521092262

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

psxiropotamos@gmail.com

 

Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ -ΤΗΛ. 2521042050

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

pschoristis@gmail.com

 

Α΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΤΗΛ.2521045480

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

psstdramas@gmail.com

 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

 1. 1. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την Παιδίατρο για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού ,καθώς και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και τη σελίδα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Θα υπάρχουν αναρτημένα έντυπα στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου προς εκτύπωση ανάλογα κατά περίπτωση, προκειμένου να συμπληρωθούν από Παιδίατρο με την επωνυμία:

α)  Βεβαίωση υγείας νηπίου

β)  Βεβαίωση υγείας βρέφους.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599 των γονέων ότι:
 • Αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
 • Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.
 • Συμφωνούν με ιατρική παρακολούθηση του παιδιού από συμβεβλημένο Παιδίατρο του Σταθμού όπως ορίζει ο Νόμος.
 • Δήλωση απορρήτου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των γονέων.

Θα υπάρχει αναρτημένη υπεύθυνη δήλωση στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου καθώς επίσης και οι όροι κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

 1.      Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2022 ( Ε1) και Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

Μόνο αυτό το δικαιολογητικό θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να το προσκομίσουν έως 30-06-2023.

 

 

 

             ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 

 1. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς ή ο ένας εξ αυτών είναι εργαζόμενος, όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

 

 1. Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

 

 1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ΤΑΧΙS ότι η εταιρεία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

 

 1. Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.

 

 1. Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.

 

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.

 

 1. Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.

 

 1. Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.

 

 1. 10. Βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή όταν πρόκειται για γονέα φοιτητή.

 

 1. 11. Βεβαίωση στράτευσης όταν πρόκειται για γονέα στρατευμένο.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Υποχρεωτική καταβολή των τροφείων το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα , σύμφωνα με   απόφαση του Δ.Σ.

 

         ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

 1. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.500,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 10,00 €
 2. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 7.501,00 € έως 10.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 15,00 €
 3. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 10.001,00 € έως 15.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €
 4. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 30,00 €
 5. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € έως 25.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €
 6. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 30.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 60,00 €
 7. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 65,00 €

 

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

 1. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €
 2. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.001,00 € έως 15.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 45,00 €
 3. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 50,00 €
 4. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € έως 25.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 60,00 €
 5. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 35.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 70,00 €
 6. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.001,00 € και άνω  θα καταβάλλονται μηνιαίως 80,00 €

 

Δεν καταβάλλονται εισφορές μόνο τον μήνα Αύγουστο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 ΤΕΚΝΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 50
2 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΧΗΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 40
3 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ ΑΓΑΜΗ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 40
4 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΔΙΑΖΥΓΙΟ ή ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40
5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 30
 

 

 

 

6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 30
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΤΡΙΑ 20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΕΝΑ ΕΩΣ ΔΥΟ 10
     7 ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ 10
     8 ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 10
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 40
2 ΑΝΕΡΓΟΣ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ή ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 7.500 € 40
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΑΠΟ 7.501 ΕΩΣ 10.000€ 35
3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΑΠΟ 10.001 ΕΩΣ 15.000€ 30
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΑΠΟ 15.001 ΕΩΣ 20.000€ 25
5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΑΠΟ 20.001 ΕΩΣ 25.000€ 20
6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΑΠΟ 25.001 ΕΩΣ 30.000€ 15
7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΑΠΟ 30.001 ΚΑΙ ΑΝΩ 10
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 40

 

 

Σχετικά με την μοριοδότηση:

 

 • Η μοριοδότηση θα γίνεται βάση της πρώτης επιλογής
 • Η αίτηση θα κατατίθεται αποκλειστικά στη δομή της πρώτης επιλογής
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων θα προσμετρηθεί αυστηρά το συνολικό εισόδημα της οικογένειας , συνυπολογίζοντας και το Ε9
 • Ένσταση επί των μορίων μπορεί να γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων.
 • Μετά από τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν για νέες εγγραφές παραλαμβάνονται αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

 

Οι πίνακες των μορίων θα αναρτηθούν στις δομές χωρίς ονόματα αλλά μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και σε φθίνουσα κατάταξη βάσει του αριθμού των μορίων.

 

Η όλη διαδικασία μοριοδότησης  θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιουλίου

 

Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α

 

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Αίτηση

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά Εγγραφής

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Ενημερωτικό του Κανονισμού Λειτουργίας

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Βεβαίωση Υγείας Βρέφους

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Βεβαίωση Υγείας Νηπίου

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον Πίνακα Μοριοδότησης