Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ