Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ 32η/13-12-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ