Γραφείο Τύπου

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
image_print
ΑΔΕΙΑ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπ’ όψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ),

β) Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στην πλατεία Ελευθερίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΚ Δράμας».

Αποφασίζει την διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων στην πλατεία Ελευθερίας από την οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό 19ης Μαΐου στη Δράμα, από τη Δευτέρα 03-08-2020 έως και την Παρασκευή 29-08-2020.

Η παρούσα άδεια προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ και ιδιαίτερα του άρθρου 9, με τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου του έργου.

Από το Γραφείο Τύπου