Γραφείο Τύπου

Αλλαγή ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
image_print
Αλλαγή ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4497/17 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου”.

Λόγω του εορτασμού της 1ης Ιουλίου και προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών προτείνουμε τη μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας, από την Πέμπτη 1/7/2021, που είναι ημέρα εορτασμού της1ης Ιουλίου, την Τετάρτη  30/6/2021.