Ανακοίνωση – Χορήγηση θέσεων για άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση.